RÄTTVISEMÄRKT - JAVISST!


Vad är en världsbutik?

Målet är att ge främst missgynnade småskaliga producenter i Syd möjligheten att själva påverka och utveckla sin produktion, sina levnads- och arbetsförhållanden samt sitt lokalsamhälle. Med andra ord, rättvis handel är en hjälp till självhjälp, inte en form av bistånd.

En världsbutik drivs i de flesta fall av en ideell förening och är beroende av frivilliga insatser. Varje världsbutik är självständig, men samarbetar i riksorganisationen Organisationen Fair Trade Återförsäljarna. Logotypen och namnet "Världsbutik" garanterar att butiken bedriver rättvis handel. Minst 80% av varorna i en världsbutik måste vara rättvist handlade, dvs. varaWFTO-certifierade.

Varje butik måste uppfylla fem kriterier för att få kalla sig världsbutik. Se även WFTO:s principer för rättvis handel.


Kriterier för världsbutiker i Sverige

1. Världsbutiken förbinder sig att genom sitt syfte och sina stadgar, informationsmaterial och aktioner arbeta för WFTO:s principer för rättvis handel.


2. Världsbutikens huvudsyfte är att arbeta för rättvis handel. Rättvist handlade produkter ska därför utgöra minst 80 % av butikens omsättning och butiken ska ha ett brett sortiment av rättvist handlade produkter.

3. Världsbutiken strävar efter att vara en bra marknadsplats för producenter och lägger stor vikt vid butikens utseende, varornas presentation samt personalens attityder och kunskaper.

4. Världsbutiken informerar allmänheten om sina mål, produkternas ursprung, producenterna och världshandeln. Den stöder aktioner och kampanjer till stöd för en förbättrad situation för producenterna och försöker påverka nationella och internationella politiska beslut i en för producenterna positiv riktning.

5. Världsbutiken bör investera sin vinst i rörelsen för rättvis handel.


Våra leverantörer

De produkter som säljs i en världsbutik tillverkas av små till medelstora organisationer och företag i Afrika, Asien och Latinamerikaoch de arbetar enligt internationella kriterier för rättvis handel. Många av dem har startat med syftet att skapa bättre villkor för lokalbefolkningen i sitt land eller sin region.

Producentorganisationerna samarbetar med rättvishandelsimportörer som i sin tur förser butikerna med produkter. Importörerna arbetar med att ständigt utveckla och förbättra sitt utbud och sortiment. Produktutveckling är en viktig del av den rättvisa handeln. I World Fair Trade Organization finns hela handelskedjan representerad, från producent till återförsäljare. Läs gärna mer på deras hemsida.

Alla våra leverantörer följer kriterierna för rättvis handel.

Leverantörer:
Sackeus AB, Göteborg (livsmedel,choklad och kaffe från tredje världen)

Divine Chocolate Scandinavia AB, Göteborg (livsmedel och choklad) 
North & South Fair Trade AB, Hjo (livsmedel och hantverk från tredje världen )
La Maison Afrique AB, Falkenberg (hantverk främst från Madagaskar)

AfriDuka..... lite närmare Afrika, Mariefred (hantverk från Afrika)Idéorganisationer:
Organisationen Fair Trade Återförsäljarna är en nationell förening i Sverige, där VIS är en av medlemmarna.
Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.
FLO - Fairtrade Labelling Organizations är den internationella samarbetsorganisationen.


Fair Trade, varför det?
- Se en rolig film om Fairtrade-produkter.
- Informativfilm om Vägen till Fairtrade-märkt bomull.
- Snabbt bildsvep från Fairtrade-producenter i hela världen.
- Korta filmer om Fairtrade Sverige.
- Håll utkik efter mig när du handlar !
- Hur du handlar har betydelse: Hej då fattigdom!

Föreningen Världsbutiken i Södertälje (VIS) är en ideell förening vars huvuduppgift är att driva den lokala världsbutiken i Södertälje. Föreningen drivs helt ideellt, utan något som helst vinstintresse. Föreningen bildades i juni 1999 och har idag ca 30 medlemmar.

I stadgarnas portalparagraf kan man läsa:
§ 1. Syfte
Vänföreningen VIS är en ideell förening med uppgift att stödja försäljning i Södertälje av varor, som inhandlats enligt Rättvis handel WFTO principer. Föreningen skall drivas utan vinstintresse. Allt eventuellt överskott skall användas direkt i föreningens verksamhet eller i annan verksamhet som ligger i linje med föreningens syfte.

Bakgrunden var att Svenska Kyrkan, EFS-föreningen, Baptistkyrkan och Missionsskyrkan tidigare haft u-landsbutiker, och nu ville samarbeta. Södertälje församling ställde lokaler till förfogande i S:ta Ragnhildsgården och föreningen öppnades för både organisationer och enskilda som ville stödja arbetet. Butiken har många gånger synts ute på stan, med försäljning på torget och i biblioteket. Man har medverkat med mannekänguppvisningar och föredrag vid församlingsaftnar och pensionärsträffar. Till årliga informationsmöten inbjuds ibland en gästtalare med anknytning till rättvis handel - fair trade.
Alla intresserade är välkomna att vara medlemmar i VIS. Medlemsavgiften är 150 kronor, vilket också är ett stöd för den goda saken, rättvis handel.

Styrelsen 2024 består av:
Mona-Lisa Hägvide, ordförande
Anita Johansson Sääf, vice ordförande

Solveig Blom, kassör
Ritva Jämbäck, sekreterare
Birgitta Rikardson, inköpare
Ingmarie Cederholm
Tarja Joulamo, Södertälje församlingens adjungerad styrelseledamot

 

Butiksansvarig: Berit Eller

Revisorer: Ingegerd Blomqvist och Anders Claesson
Valberedning: Margaretha Möller och Margareta Fränne


Föreningens representant i styrgruppen för Fair Trade City i kommunen: Margareta Fränne


Medlemsorganisationer:

EFS Missionsförening, Södertälje

Equmeniakyrkan, Södertälje

Enhörna församling, Svenska kyrkan
Södertälje församling, Svenska kyrkan

Östertälje församling, Svenska kyrkan


Hur kan man stödja en världsbutik? Det finns - förutom att vara en trogen kund -olika sätt att engagera sig på, och att stödja den lokala föreningen.

Världsbutiken i Södertälje drivs enbart av ideella krafter och har naturligtvis behov av frivilliga som kan hjälpa till i verksamheten. Föreningen behöver också hjälp med idéer kring informationsspridning, marknadsföring, inköp och skyltning.

Kanske har du en egen idé om ett projekt som du vill förverkliga? Eller har du idéer om hur vi kan bli ännu bättre på att nå våra gemensamma mål: rättvis handel och stöd till fattiga människor som med eget hantverk vill få ett bättre liv för sig själva och sina familjer.
Tveka inte att ta kontakt med butiken eller med föreningen i så fall.

Att vara medlem i föreningen är förstås också ett sätt att stödja. Medlemsavgiften är 150:- per år och betalas till vårt
bankgiro 256-3799
eller med swish till 1236429815.
Det är bra om det står: medlemsavgift.