Om föreningen

Föreningen Världsbutiken i Södertälje (VIS) är en ideell förening vars huvuduppgift är att driva den lokala världsbutiken i Södertälje. Föreningen drivs helt ideellt, utan något som helst vinstintresse. Föreningen bildades i juni 1999 och har idag ca 30 medlemmar.

Södertälje Maren

I stadgarnas portalparagraf kan man läsa:
§ 1. Syfte
Vänföreningen VIS är en ideell förening med uppgift att stödja försäljning i Södertälje av varor, som inhandlats enligt Rättvis handel WFTO principer. Föreningen skall drivas utan vinstintresse. Allt eventuellt överskott skall användas direkt i föreningens verksamhet eller i annan verksamhet som ligger i linje med föreningens syfte.

Bakgrunden var att Svenska Kyrkan, EFS-föreningen, Baptistkyrkan och Missionsskyrkan tidigare haft u-landsbutiker, och nu ville samarbeta. Södertälje församling ställde lokaler till förfogande i S:ta Ragnhildsgården och föreningen öppnades för både organisationer och enskilda som ville stödja arbetet. Butiken har många gånger synts ute på stan, med försäljning på torget och i biblioteket. Man har medverkat med mannekänguppvisningar och föredrag vid församlingsaftnar och pensionärsträffar. Till årliga informationsmöten inbjuds ibland en gästtalare med anknytning till rättvis handel - fair trade.
Alla intresserade är välkomna att vara medlemmar i VIS. Medlemsavgiften är 150 kronor, vilket också är ett stöd för den goda saken, rättvis handel.

Föreningens tidigare ordförande har varit: Kristina Post 1999-2005, Anita Johansson-Sääf 2005-2007, Lennart Granath 2007-2009, Anita Andström 2010-2012, Bibbi Eller 2013-2014, Margareta Backlund 2015-2016.
Nästa årsmöte hålls den 26 februari 2019 kl 19.00.

Styrelsen 2018 består av:Försäljning i Stadshuset
Anita Johansson Sääf, ordförande
Lennart Jacobs, v.ordf
Elisabeth Linde, sekr
Gunilla Karman, kassör
Ingegerd Nydevik
Nora Olander
Birgitta Rikardson
Kerstin Yttergren

Revisorer:  Birger Möller, Margareta Jansson
Valberedning:  Margareta Backlund, Bibbi Eller

Medlemsorganisationer
EFS Missionsförening, Södertälje
Försäljning i stadshusetSödertälje Baptistförsamling
Södertälje församling, Svenska kyrkan
Södertälje Missionsförsamling
Östertälje församling, Svenska kyrkan

Kontaktuppgifter för föreningen VIS:
Världsbutiken, Södertälje församling, Box 121
151 22 Södertälje,  tel 550 913 78  (fråga efter Världsbutiken)
Det går förstås också bra att skicka epost.

Fairtrade City

Södertälje har utnämnts till "Fairtrade City". Fair trade Sverige
Under 6-19 oktober 2008 genomförde Världsbutiken i Södertälje kampanjveckor för Rättvisemärkta varor. Som en del av kampanjen passade kommunen på att ta initiativ till ett arbete för att kvalificera Södertälje kommun som Fairtrade City. Lokala aktörer från både näringsliv och ideell sektor bjöds in till att delta i arbetet enligt kriterierna för Fairtrade Citys varumärke.
Från den 22 augusti 2009 är vår kommun diplomerad som Fairtrade City.

Fairtrade City innebär att ideella organisationer, företag, handlare, restauranger osv., tillsammans engagerar sig för att öka den etiska och rättvisa handeln och konsumtionen i Södertälje kommun.
Första steget var att nå ett minikrav i utbud och konsumtion av rättvisemärkta produkter i affärer och på arbetsplatser. När det kravet var uppnått kunde vår kommun diplomeras som Fairtrade City och alla bidragande aktörer fick rätten att använda sig av Fairtrade City i sin profilering och marknadsföring.